Systemy intranetowe

 

Systemy intranetowe

 

Systemy intranetowe to zaawansowane aplikacje, w których budowie wykorzystano odpowiednie technologie internetowe. Ich głównym celem jest polepszenie oraz zwiększenie wydajności komunikacji wewnątrz samej firmy, ale także pomiędzy partnerami biznesowymi lub pracownikami pracującymi poza jej siedzibą.

Systemy intranetowe mogą być podłączone z siecią Internet i korzystać z jej funkcjonalności, lecz nie będą one widoczne dla innych użytkowników Internetu, dzięki czemu, pracownicy będą mieć dostęp do swojego "wirtualnego biura", nawet poza siedzibą firmy, pod warunkiem dostępu do Internetu.

 

Zalety systemów intranetowych

  • komunikacja między pracownikami w firmie jest ekspresowa i darmowa, ponieważ odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną
  • Intranet gwarantuje utworzenie spójnego, bezpiecznego i dobrze zorganizowanego systemu komunikacji między pracownikami
  • możliwy jest dostęp do zasobów systemu intranetowego także z poza komputerów wchodzących w skład danej sieci Intranet. Wystarczy, że zbudowany system intranetowy podłączony zostanie do sieci Internet i wówczas pracownicy będą mogli łączyć się z wewnętrzną siecią swojej firmy, będąc nawet setki kilometrów od biura
  • za pomocą systemów intranetowych można w jednym miejscu opublikować wszelkie potrzebne pracownikom firmy informacje i dokumenty, które nie będą dostępne z zewnątrz, a wtedy znacznie zmniejszy się czas potrzebny na dotarcie do nich
  • szybko można wdrożyć nowego pracownika - wystarczy, że zaznajomi się z danym systemem intranetowym, co nie jest rzeczą trudną, ponieważ zarządzanie takim systemem jest maksymalnie uproszczone.
  • możliwe jest wprowadzenie różnych poziomów dostępu dla różnych grup pracowników, co owocuje doskonałą organizacją w firmie