Pakiet BiznesIN CRM

 

Pakiet BiznesIN CRM

 

Narzędzia CRM wbudowane w systemie BiznesIN przeznaczone są ściśle do zarządzania relacjami z klientami. CRM (ang. Customer Relationship Management) to biznesowa strategia polegająca na doborze i zarządzaniu klientami w celu osiągnięcia długotrwałych korzyści. Wprowadzenie mechanizmów CRM oznacza w praktyce porządek organizacyjny w kontaktach zarówno z obecnymi jak i przyszłymi klientami prowadząc przy tym do zwiększenia sprzedaży i podniesienia jakości obsługi klientów.  

 

Zadania realizowane w ramach pakietu: 

  • rejestracja zadań powiązanych bezpośrednio z kontrahentami (np. zaaranżowane spotkanie z klientem, rozpoczęcie projektu),
  • rejestrowanie danych klientów,
  • rejestracja zdarzeń rejestrowanych w ramach pakietu (dokumenty otrzymywane od kontrahenta, powiadomienia wysłane przez użytkowników systemu, fakt otrzymania oferty od klientów),
  • komunikacja z poszczególnymi pracownikami - użytkownikami, za pomocą poczty wewnętrznej wbudowanej w systemie BiznesIN,
  • dostęp do wszystkich funkcjonalności oferowanych przy tego typu systemach.

 

Efektywne oprogramowanie CRM daje możliwość skutecznego zarządzania kontaktami z klientami oraz współpracy z firmami partnerskimi.