BiznesIN

 

Wszechstronna wymiana informacji

 

Nasz najnowszy produkt - system BiznesIN służy przede wszystkim automatyzacji różnego typu procesów biznesowych. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności systemu, wymiana danych pomiędzy współpracującymi firmami stanie się szybka, łatwa i uporządkowana jak nigdy dotąd. System B2B BiznesIN zapewnia optymalizację procesów biznesowych realizowanych w firmach współpracujących przy wspólnych zleceniach oraz elastyczność i optymalne wykorzystanie zasobów Twojej firmy.

Zapytanie

 

Zarządzaj swoim czasem

Skorzystaj z wbudowanego w systemie diagramu Gantta, który pozwoli na szczegółowe planowanie Twoich spotkań i zajęć na najbliższe dni, tygodnie, a nawet miesiące! Nie zawracaj sobie głowy samodzielnym koordynowaniem harmonogramu, system BiznesIn zrobi to za Ciebie.

Wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy jest elektorniczna wymiana wiadomości. Wbudowany w systemie BiznesIN klient poczty elektronicznej umożliwia błyskawiczne odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail, korzystanie z gotowych szablonów wiadomości oraz tworzenie i importowanie książki teleadresowej z innego konta.

Usprawnij obieg dokumentów w firmie

Przesyłanie informacji w systemie, za sprawą standardu EDI nabierze nowego znaczenia. BiznesIN umożliwia udostępnianie plików wybranym osobom lub grupom osób, dzięki czemu wymiana informacji w firmie jest szybka i uporządkowana, a poufne dokumenty nigdy nie trafią w niepowołane ręce.

Zarządzanie kontaktami

Organizacja danych teleadresowych klientów firmy, zarządzanie nimi oraz błyskawiczne ich wyszukiwanie znacznie ułatwi komunikację zarówno pomiędzy partnerami biznesowymi jak i klientami.

Organizacja czasu pracy

System umożliwia rganizację pracy w firmie w łatwy sposób, po przez rozdzielenie wśród pracownik zadań wcześniej umieszczonych na liście. Dodatkową możliwością  będzie dołączenie do danego zadania potrzebnych dokumentów co znacznie ułatwi użytkownikom - pracownikom firm wykonanie powierzonych czynności i codziennych obowiązków wynikających z pełnionej w firmie funkcji. Kontroluj przebieg zadań i monitoruj na bieżąco postępy swoich pracowników.

Bezpieczeństwo dokumentów

BiznesIN umożliwia stosowanie podpisu elektronicznego. Dzięki wykorzystaniu standardu S/MIME dokumenty wymieniane pomiędzy firmami mogą zostać opatrzone podpisem elektronicznym, który daje gwarację, że dany dokument pochodzi od jego nadawcy.

Prezentacja wyników działania

System nie tylko zapewnia firmie gromadzenie oraz przetwarzanie danych, ale może również posłużyć do prezentacji wyników osiąganych w ramach prowadzonej działalności. 

Zaplanuj swój budżet

Zaplanuj swoje inwestycje i monituruj przebieg ich realizacji. Zaplanuj swój budżet od początku do końca.

Zarządzaj bazą projektową

Prowadź swoje projekty na bieżąco w systemie BiznesIN. Generuj raporty dotyczące pracy nad projektami. Koordynowanie i zarządzanie projektami nie było jeszcze nigdy takie łatwe.

Kokpit do zarządzania zasobami

Jedną z zalet systemu jest kokpit, który umożliwi kierowanie wszystkimi zasobami systemu takimi jak np. kalendarz, wiadomości, zadania w jednym widoku bez konieczności przełączania pakietów.