Group-Office Rejestracja czasu pracy

 

Rejestracja czasu pracy

 

Śledź postępy prac nad projektami

Z systemem Group Office możesz zlecić pracownikom zdawanie raportów na temat ilości czasu poświęconego w danym dniu na pracę nad danym projektem. Dzięki temu masz pęłną kontrolę nad postępami w działaniach prowadzonych w związku z określonym przedsięwzięciami.