Pakiet BiznesIN HRM

 

Pakiet BiznesIN HRM

 

Pakiet BiznesIN HRM to swego rodzaju panel do zarządzania zasobami ludzkimi w systemie, a jego głównym zadaniem jest obsługa i zarządzanie pracownikami - użytkownikami oferowanego systemu. Administrator systemu z poziomu panelu ma do dyspozycji szereg funkcji ułatwiających zarządzanie użytkownikami.

 

Należą do nich m.in.:

  • dodawanie i zmiana uprawnień użytkowników,
  • grupowanie użytkowników należących do tego samego procesu,
  • łatwy i szybki proces tworzenia kont nowym użytkownikom systemu,
  • przydzielanie użytkowników do konkretnych zadań,
  • możliwość ewidencji czasu i efektów pracy użytkowników.

 

Przechowywanie informacji dotyczących poszczególnych pracowników firmy, w postaci elektronicznej - o budowie strukturalnej, umożliwia łatwy dostęp do zgromadzonych danych, pozwalając przy tym skoncentrować się na zarządzaniu użytkownikami i rozwiązywaniu problemów, zamiast na prowadzeniu żmudnej dokumentacji.