Pakiet BiznesIN Workflow

 

Pakiet BiznesIN Workflow

 

Głównym zadaniem pakietu Workflow jest zautomatyzowanie procesów obiegu informacji i dokumentów zarówno wewnątrz firmy jak i we współpracy z firmami partnerskimi. Dedykowany pakiet Workflow znacząco wpłynie na usprawnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami firm korzystających z systemu.

 

Pakiet Workflow pozwala na:

  • stworzenie z góry określonych procedur i ścieżek przepływu dokumentu w organizacji,
  • zdefiniowanie osób odpowiedzialnych zarówno za przebieg całej procedury, jak również za poszczególne jej etapy,
  • przydzielanie określonego czasu, jaki poszczególni użytkownicy mają na zrealizowanie swojej części pracy w ramach danego procesu.