Group-Office Książka adresowa

 

Książka adresowa

 

Łatwe zarządzanie bazą kontaktów

Dzięki Książce adresowej systemu Group Office bez przeszkód można zarządzać nawet bardzo dużą ilością kontaktów, i przchowywać zarówno dane teleadresowe osób prywatnych, jak i firm.

Wysyłaj newslettery

Podczas wysyłania newsletterów do kontaktów z wybranych list adresowych, skorzytsaj z gotowych szablonów wiadomości e-mail.

Przypisuj kontaktom zasoby systemu Group Office

W systemie Group Office każdy pojedynczy kontakt z Książki adresowej można skojarzyć z istniejącymi w systemie wiadomościami e-mail, projektami, zadaniami, kalendarzem itp.