Pakiet BiznesIN Projekty

 

Pakiet BiznesIN Projekty

 

Pakiet pozwala na zarządzanie projektami realizowanymi w ramach działalności firmy w łatwy i przejrzysty sposób. Realizacja projektów odbywa się po przez ich podział na podprojekty - etapy podrzędne. W skład etapów wchodzą zadania projektowe, a te z kolei mogą być przetwarzane przez pojedynczych użytkowników lub też grupy robocze i delegowane.

 

Pakiet Projekty umożliwia:

  • składowanie korespondencji i dokumentacji ewidencji kontaktów do projektu,
  • przydzielanie kierowników poszczególnych etapów, osób wykonujących zadania oraz zasobów,
  • rozbudowany system szablonów pozwala na tworzenie wzorców projektowych, co przy projektach powtarzalnych ogranicza wkład pracy w momencie wprowadzanie zadań oraz uprawnień,
  • osoba zarządzająca projektem może określać nowe zadania do wykonania i wskazywać zależności pomiędzy nimi,
  • dodawanie terminów.