DTPrint

DTPrint

Wycena i przygotowanie do druku

 

DTPrint™ to uniwersalny moduł wyceny wydruków spersonalizowanych i przygotowania zleceń produkcyjnych. Dzięki wbudowanym mechanizmom obliczania cen na podstawie wybranych parametrów druku, wykończenia i nakładu - moduł potrafi precyzyjnie obliczyć koszt każdego zlecenia produkcyjnego. 

Edytor zlecenia generuje podgląd projektów na podstawie przesłanych plików, w tym także formatów wektorowych.

Zapytanie

 

Obsługa popularnych formatów graficznych

 

Dowolne podłoża i rodzaje wydruków
Definiowanie jakości druku dla każdego podłoża
Cechy wykończenia wpływające na cenę końcową
Obsługa plików wektorowych i stron dokumentów graficznych
Rozpoznawanie wymiarów stron w dokumencie
Automatyczna kalkulacja zlecenia na podstawie wymiarów wydruku i opcji wykończenia