Pakiet BiznesIN Komunikacja

 

Pakiet BiznesIN Komunikacja

 

Podstawowym zadaniem pakietu Komunikacja jest zapewnienie Użytkownikowi systemu maksimum bezpieczeństwa podczas logowania i przesyłania plików. Nasza firma tworząc system BiznesIN dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom jak najwyższy standard bezpieczeństwa podczas korzystania z systemu, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia użytkownika.

 

Najważniejsze funkcjonalności pakietu:

  • proces uwierzytelniania w systemie BiznesIN wspierany jest protokołem SSL, który zapewnia bezpieczną transmisję zaszyfrowanego strumienia danych. SSL użyty w pakiecie odpowiadać będzie za dwie rzeczy: szyfrowanie danych, miedzy warstwą transportu, a warstwą aplikacji TCP oraz autoryzacje tożsamości serwera względem klienta. Protokół ten ma za zadanie szyfrować wszystkie dane wychodzące z systemu i deszyfruje dane, wchodzące do systemu,
  • podpis elektroniczny dokumentów wymienianych pomiędzy firmami został opatrzony standardem S/MIME. Umożliwia on przy pomocy kluczy prywatnych odszyfrowanie widomości odebranych od innych użytkowników systemu oraz podpisanie cyfrowo wysyłanych wiadomości. Dzięki temu odbiorca będzie miał pewność, że treść dokumentu nie została zmieniona podczas procesu przesyłania oraz, że wiadomość rzeczywiście pochodzi od nadawcy,
  • elektroniczna wymiana danych w sposób jednoznaczny określa sposób przesyłania informacji biznesowych z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych przez wszystkie firmy partnerskie formatów komunikatów. Standard EDI ujednolica format przesyłanych pomiędzy firmami danych i zapewnia bezpieczeństwo informacji oraz poświadczeń.